Uzm.Psk. Erhan Özden
Hakkındaki Videoyu Oynat Uzm.Psk. Erhan Özden

Çift terapisi bilimsel olarak gerçekten de iyi geliyor mu?

Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre, Duygusal Odaklı Terapi (EFT) kullanarak gerçekleştirilen çift danışmanlığı %75 etkili.

Çift terapisi işe yarıyor mu?

Çift danışmanlığı almayı düşünüyor, ancak çabanıza değip değmeyeceğinden emin değilseniz, yalnız değilsiniz.

Imago tekniğinin çift terapisindeki gücü

Yapılan bir araştırma Imago ilişki terapisi müdahalesini aldıktan sonra çiftlerin tükenmişlik hislerinin önemli ölçüde azaldığını göstermiştir.

Araştırma

Çift sorunlarının terapisi üzerine bir araştırma

Araştırma, çift terapisinin son on yılda tedavi gören çiftlerin %75’ini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Çift terapisinin etkililik oranları, bireysel tedavilerin etkililik oranları ile karşılaştırılabilir ve tedavi almayan kontrol gruplarından büyük ölçüde üstündür. Çiftlerin sıkıntısı ile depresyon ve anksiyete gibi bireysel bozukluklar arasındaki ilişki, son on yılda iyice yerleşmiştir.

Araştırmalar ayrıca çift terapisinin birçok rahatsızlığın tedavisinde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.

On yıldaki bulgular, çiftler için iki kanıta dayalı tedavi olan bütünleştirici davranışsal çift terapisi ve duygu odaklı terapi için özellikle umut verici olmuştur. Araştırmalar ayrıca, çift terapisindeki değişimin moderatörlerini ve aracılarını belirlemeye başladı. Son olarak, yeni ve heyecan verici bir araştırma alanı, çift terapisinde değişimin ilkelerini tanımlamaya odaklanmıştır.

Referanslar: Research on the Treatment of Couple Distress Jay L. Lebow  Anthony L. Chambers  Andrew Christensen  Susan M. Johnson First published: 09 September 2011 Northwestern University

TAM MAKALE (İNGİLİZCE)

İlişkilerle ilgili bilimsel ve eğlenceli bir video

cift-bilimsel-arastirma
Videoyu Oynat
Makale

Duygu odaklı çift terapisinin çiftlerin yakınlığına etkisi üzerine bir araştırma

Deney grubu, her seans iki saat süren 8-10 seans duygusal odaklı çift terapisi aldı. Ön test ve son testin sonuçları, yakınlık açısından iki grup arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koydu.

Bu çalışmada Duygusal Odaklı Çift Terapisinin (EFCT) çiftlerin yakınlığı üzerindeki etkinliği araştırılmıştır.

Ön test, son test ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Buna göre Şiraz kentindeki iki danışma merkezinden evlilik çatışması yaşayan 14 çift tarama yoluyla seçildi. Çiftler, bir deneysel (7 çift) ve bir kontrol (7 çift) olmak üzere iki gruba rastgele atandı. Tüm katılımcılar Yakınlık İhtiyaçları Anketini doldurdu. Deney grubuna bir haftalık tedavi seansları uygulandı. Deney grubu, her seans iki saat süren 8-10 seans duygusal odaklı çift terapisi aldı.

Tedavi seanslarının bitiminden bir hafta sonra katılımcılar anketi tekrar doldurdular. Ön test ve son testin t testi sonuçları, yakınlık açısından iki grup arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koydu. Diğer sonuçlar (MANOVA), EFCT’nin duygusal, psikolojik, cinsel, fiziksel, ilişki, zamansal ve entelektüel yakınlığı artırdığını, ancak sosyal-rekreasyonel ve ruhsal yakınlıkta iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi.

Yazarlar, kontrol grubuna kıyasla EFCT’nin deney grubunda yakınlığı artırdığı sonucuna varmışlardır. © 2012 Elsevier Ltd. tarafından yayınlanmıştır.

Referanslar: Azadeh Soltani – Javad Molazadeh – Mohammad Mahmoodi – Samaneh Hosseini

TAM MAKALE (İNGİLİZCE)

Canlı yayınlarımızı izlemek için bizi takip edin.