ÇİFT TERAPİLERİ

BİREYSEL TERAPİLER

ÇOCUK TERAPİLERİ

CİNSEL TERAPİLER

SELF SERVIS

Imago tekniğinin çift terapisindeki gücü

Imago Terapisi

Yapılan bir araştırma Imago ilişki terapisi müdahalesini aldıktan sonra çiftlerin tükenmişlik hislerinin önemli ölçüde azaldığını göstermiştir.

Imago ilişkisi yaklaşımı, flört evliliği ve evlilik çatışmalarını tedavi etme süreci üzerine bir teoridir. Bu yaklaşımın ana fikrinden hareketle eş seçimi, çocuklukta oluşan ideal ebeveynlerden alınan zihinsel bir imaja göre yapılır ve eşle uyum da bu erken imaja bağlıdır. Bu çalışma, çift tükenmişliğini azaltmada Imago ilişki terapisine dayalı çift terapisinin etkinliğini araştırmak için tasarlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler:

Bu araştırma, kontrol grubu deseniyle ön test-son test kullanılan yarı deneysel bir çalışmadır. Bu çalışmanın istatistiksel popülasyonu, 2018’in ikinci çeyreğinde İran, Gorgan’daki Rastin danışmanlık ve psikolojik hizmetler merkezine atıfta bulunan evlilik çatışması yaşayan tüm çiftleri içeriyordu. fidye atama yöntemiyle iki deney ve kontrol grubu (grup başına 10 çift). Deneklerin değerlendirilmesi, Pines’in evlilikte tükenmişlik ölçeği (1996) kullanılarak ön test ve son test aşamalarında yapılmıştır. Deney grubu için Imago ilişki terapisine dayalı 8 seans grup çift terapisi uygulanırken, kontrol grubuna müdahale edilmemiştir.

Bulgular:

Deney grubundaki deneklerin ön test ve son test aşamalarında çift tükenmişlik puanlarının ortalama ve standart sapması sırasıyla 81 ± 21.97 ve 68.05 ± 15.66’dır. Kontrol grubundaki deneklerde çift tükenmişlik puanlarının ortalama ve standart sapması müdahale öncesi ve sonrası sırasıyla 80.95 ± 16.79 ve 82.50 ± 14.31’dir. Kovaryans analizinin sonuçları, deney grubundaki çiftlerde çift tükenmişliğinin Imago ilişki terapisi müdahalesini aldıktan sonra önemli ölçüde azaldığını göstermiştir.

Sonuç:

Imago ilişki terapisine dayalı çift terapisi, çiftlerin birbirlerini anlamalarını sağlar ve bu duyguyu yaşamak, çiftlerde artan mutluluk, yakınlık ve empatiye yol açabilir ve bu nedenle çift tükenmişliğini azaltabilir.

Referanslar: Davood Nazarpour, Kianoush Zahrakar, Mostofa Pouryahya Seyed, Reza Davarniya, Department of Counseling, Khrazmi University, Tehran, Iran

Makalenin tamamını okuyun. (İngilizce)

Terk Edilme Korkusu
Bireysel Terapi

Terk Edilme Korkusu

Terk edilme korkusunda terapi için önemli olan işlevselliğimizi ne kadar etkilediği. Ne oluyor da bir anda içimizde terk edilmeye dair korku, kaygı, endişe, belki kaybetmeye dair duygular oluşuyor?

Devamını Okuyun »