ÇİFT TERAPİLERİ

BİREYSEL TERAPİLER

ÇOCUK TERAPİLERİ

CİNSEL TERAPİLER

SELF SERVIS

Bipolar Bozukluk ile ilgili bilimsel bir makale

ilişki sorunları

Genel bakış

Üç tip bipolar bozukluk vardır. Her üç tür de ruh hali, enerji ve aktivite seviyelerinde açık değişiklikler içerir. Bu ruh halleri, aşırı “yukarı”, sevinçli, sinirli veya enerjik davranış (manik dönemler olarak bilinir) dönemlerinden çok “aşağı”, üzgün, kayıtsız veya umutsuz dönemlere (depresif dönemler olarak bilinir) kadar değişir. Daha az şiddetli manik dönemler hipomanik dönemler olarak bilinir.

 1. Bipolar I Bozukluk: En az 7 gün süren manik ataklarla veya kişinin acilen hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar şiddetli manik semptomlarla tanımlanır. Genellikle, en az 2 hafta süren depresif dönemler de ortaya çıkar. Karışık özelliklere sahip (aynı anda hem depresif belirtiler hem de manik belirtiler gösteren) depresyon dönemleri de mümkündür.
 2. Bipolar II Bozukluk: Bipolar I Bozukluğun tipik özelliği olan tam gelişmiş manik epizodlarla değil, depresif epizodlar ve hipomanik ataklardan oluşan bir örüntü ile tanımlanır.
 3. Siklotimik Bozukluk: (Siklotimi olarak da bilinir) En az 2 yıl (çocuklarda ve ergenlerde 1 yıl) süren depresif belirtilerin yanı sıra hipomanik semptom dönemleri ile tanımlanır. Ancak belirtiler, hipomanik dönem ve depresif dönem için tanısal gereksinimleri karşılamamaktadır.

Bazen bir kişi, yukarıda listelenen üç kategoriyle eşleşmeyen bipolar bozukluk belirtileri yaşayabilir ve buna “diğer tanımlanmış ve belirtilmemiş bipolar ve ilgili bozukluklar” denir. Bipolar bozukluk tipik olarak geç ergenlik (gençlik) veya erken yetişkinlik döneminde teşhis edilir. Bazen, çocuklarda bipolar semptomlar ortaya çıkabilir. Bipolar bozukluk, bir kadının hamileliği sırasında veya doğumdan sonra da ortaya çıkabilir. Belirtiler zamanla değişebilse de, bipolar bozukluk genellikle ömür boyu tedavi gerektirir. Öngörülen bir tedavi planının ardından, insanların semptomlarını yönetmelerine ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Belirti ve bulgular

Bipolar bozukluğu olan kişiler, genellikle olası zararlı veya istenmeyen etkilerini fark etmeden, alışılmadık derecede yoğun duygu dönemleri, uyku düzenlerinde ve aktivite düzeylerinde değişiklikler ve karakteristik olmayan davranışlar yaşarlar. Bu farklı dönemlere “ruh hali dönemleri” denir. Ruh hali bölümleri, kişi için tipik olan ruh hallerinden ve davranışlardan çok farklıdır. Bir atak sırasında, semptomlar günün büyük bölümünde her gün sürer. Bölümler ayrıca birkaç gün veya hafta gibi daha uzun süreler sürebilir.

Manik atak geçiren kişiler şunları yapabilir:

 • Çok “yukarı”, “yüksek”, mutlu veya sinirli veya alıngan hissetmek
 • “Gergin” veya “kablolu” hissetmek
 • Uyku ihtiyacında azalma
 • Artan iştah ve kilo alımı
 • Birçok farklı şey hakkında çok hızlı konuşma
 • Düşünceleri yarışıyormuş gibi hissetme
 • Konsantre olmakta veya karar vermekte sorun
 • Aynı anda birçok şey yapabileceklerini düşünme
 • Aşırı yemek ve içmek, çok para harcamak ya da vermek ya da pervasız seks yapmak gibi muhakeme yeteneğinin zayıf olduğunu gösteren riskli şeyler yapma.
 • Alışılmadık derecede önemli, yetenekli veya güçlü olduklarını hissetmek

Depresif dönem geçiren kişiler şunları yapabilir:

 • Çok üzgün, “aşağı”, boş, endişeli veya umutsuz hissetmek
 • İştahsızlık
 • Yavaşlamış veya huzursuz hissetmek
 • Uykuya dalmakta güçlük çekme, çok erken uyanma veya çok fazla uyuma
 • Çok yavaş konuşma, söyleyecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi hissetme, çok şey unutma
 • Basit şeyleri bile yapamıyormuş gibi hissetmek
 • Neredeyse tüm faaliyetlere çok az ilgi duymak, cinsel dürtü azalması veya olmaması veya zevk alamama
 • Umutsuz ya da değersiz hissetme, ölümü ya da intiharı düşünmek

Bazen insanlar aynı epizodda hem manik hem de depresif belirtiler yaşarlar. Bu tür bölümlere karma özelliklere sahip bölüm denir. Karışık özelliklere sahip bir bölüm yaşayan insanlar çok üzgün, boş veya umutsuz hissedebilirken, aynı zamanda aşırı derecede enerjik hissedebilirler. Bir kişi, semptomları daha az aşırı olsa bile bipolar bozukluğa sahip olabilir. Örneğin, bipolar bozukluğu (Bipolar II) olan bazı kişiler, daha az şiddetli bir mani şekli olan hipomani yaşarlar. Hipomanik bir dönem sırasında, kişi kendini çok iyi hissedebilir, işleri halledebilir ve günlük yaşama ayak uydurabilir. Kişi bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeyebilir, ancak aile ve arkadaşlar, ruh hali veya aktivite seviyelerindeki değişiklikleri olası bipolar bozukluk olarak kabul edebilir. Uygun tedavi olmadan, hipomanili kişilerde şiddetli mani veya depresyon gelişebilir.

Teşhis

Doğru teşhis ve tedavi, bipolar bozukluğu olan kişilerin sağlıklı ve aktif yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Bir doktor veya başka bir lisanslı sağlık hizmeti sağlayıcısı ile konuşmak ilk adımdır. Sağlık hizmeti sağlayıcısı, diğer koşulları ekarte etmek için fizik muayeneyi tamamlayabilir ve gerekli tıbbi testleri isteyebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcısı daha sonra bir ruh sağlığı değerlendirmesi yapabilir veya bir psikiyatrist, psikolog veya bipolar bozukluğu teşhis etme ve tedavi etme konusunda deneyime sahip bir klinik sosyal hizmet uzmanı gibi eğitimli bir ruh sağlığı uzmanına sevk edebilir. Akıl sağlığı hizmeti sağlayıcıları genellikle bir kişinin semptomlarına, yaşam öyküsüne, deneyimlerine ve bazı durumlarda aile geçmişine dayanarak bipolar bozukluğu teşhis eder. Gençlerde doğru teşhis özellikle önemlidir.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları İçin Not:  Bipolar bozukluğu olan kişilerin, mani veya hipomani yaşadıkları zamana göre depresyonda olduklarında yardım arama olasılıkları daha yüksektir. Bipolar bozukluğun majör depresyonla karıştırılmamasını sağlamak için dikkatli bir tıbbi öykü alınması şarttır. Antidepresan ilaçlar, bipolar bozukluğa sahip olma şansı yüksek olan kişilerde manik bir dönemi tetikleyebileceğinden, bu özellikle ilk depresyon epizodunu tedavi ederken önemlidir.

Bipolar Bozukluk ve Diğer Durumlar: Bazı bipolar bozukluk semptomları, diğer hastalıkların semptomlarına benzer ve bu da bir sağlık hizmeti sağlayıcısının teşhis koymasını zorlaştırabilir. Ek olarak, birçok insan, anksiyete bozukluğu , madde kullanım bozukluğu veya yeme bozukluğu gibi başka bir zihinsel bozukluk veya durumla birlikte bipolar bozukluğa sahip olabilir . Bipolar bozukluğu olan kişilerde tiroid hastalığı, migren baş ağrıları, kalp hastalığı, diyabet, obezite ve diğer fiziksel hastalıklara yakalanma şansı yüksektir.

Psikoz: Bazen şiddetli mani veya depresyon atakları olan bir kişi , halüsinasyonlar veya sanrılar gibi psikotik semptomlar yaşayabilir . Psikotik belirtiler, kişinin aşırı ruh haline uyma eğilimindedir.

Örneğin: Manik dönem sırasında psikotik belirtiler yaşayan kişiler, ünlü olduklarına, çok paraya sahip olduklarına veya özel güçlere sahip olduklarına dair gerçekçi olmayan bir inanca sahip olabilirler. Depresif dönem sırasında psikotik semptomları olan kişiler, yanlış bir şekilde finansal olarak mahvolduklarına ve beş parasız olduklarına, bir suç işlediklerine veya tanınmayan ciddi bir hastalığa sahip olduklarına inanabilirler.

Sonuç olarak, psikotik belirtileri de olan bipolar bozukluğu olan kişilere bazen yanlış şizofreni teşhisi konur . İnsanlarda bipolar bozukluk belirtileri varsa ve aynı zamanda duygudurum epizodlarından ayrı psikoz dönemleri de yaşıyorlarsa, uygun tanı şizoaffektif bozukluk olabilir.

Anksiyete: Bipolar bozukluğu olan kişilerin de anksiyete bozukluğuna sahip olmaları yaygındır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Bipolar bozukluğu olan kişilerde de DEHB olması yaygındır.

Uyuşturucu veya Alkolün Kötüye Kullanımı: Bipolar bozukluğu olan kişiler, manik ataklar sırasında bozulmuş muhakeme zamanlarında alkol veya uyuşturucuları kötüye kullanabilir ve diğer yüksek riskli davranışlarda bulunabilirler. Alkol kullanımının veya uyuşturucu kullanımının olumsuz etkileri en çok aile, arkadaşlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından görülse de, ilişkili bir ruhsal bozukluğun varlığını tanımak önemlidir.

Yeme Bozuklukları: Bazı durumlarda, bipolar bozukluğu olan kişilerde tıkınırcasına yeme veya bulimia gibi bir yeme bozukluğu da vardır.

Risk faktörleri

Araştırmacılar bipolar bozukluğun olası nedenlerini araştırıyorlar. Çoğu, tek bir neden olmadığı konusunda hemfikirdir ve bir kişinin hastalığa yakalanma şansına birçok faktörün katkıda bulunması muhtemeldir.

Beyin Yapısı ve İşleyişi: Bazı araştırmalar, bipolar bozukluğu olan kişilerin beyinlerinin, bipolar bozukluğu veya başka herhangi bir zihinsel bozukluğu olmayan kişilerin beyinlerinden farklı olabileceğini göstermektedir. Bu farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek, bilim insanlarının bipolar bozukluğu anlamasına ve hangi tedavilerin en iyi sonucu vereceğini belirlemesine yardımcı olabilir. Şu anda, sağlık hizmeti sağlayıcıları tanı ve tedavi planını beyin görüntüleme veya diğer tanı testleri yerine kişinin semptomlarına ve geçmişine dayandırıyor.

Genetik: Bazı araştırmalar, belirli genlere sahip kişilerin bipolar bozukluk geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmalar ayrıca, bipolar bozukluğu olan bir ebeveyni veya kardeşi olan kişilerin, bu bozukluğa sahip olma şansının arttığını göstermektedir. Birçok gen söz konusudur ve hiçbir gen bu bozukluğa neden olamaz. Bipolar bozuklukta genlerin nasıl bir rol oynadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek, araştırmacıların yeni tedaviler geliştirmesine yardımcı olabilir.

Tedavi ve Terapiler

Tedavi, bipolar bozukluğun en şiddetli formlarına sahip olanlar da dahil olmak üzere birçok kişiye yardımcı olabilir. Etkili bir tedavi planı genellikle “konuşma terapisi” olarak da adlandırılan ilaç ve psikoterapinin bir kombinasyonunu içerir.

Bipolar bozukluk ömür boyu süren bir hastalıktır. Mani ve depresyon dönemleri tipik olarak zamanla geri gelir. Bölümler arasında, bipolar bozukluğu olan birçok kişi duygudurum değişikliklerinden muaftır, ancak bazı kişilerde kalıcı semptomlar olabilir. Uzun süreli, sürekli tedavi, insanların bu semptomları yönetmesine yardımcı olabilir.

İlaçlar

Bazı ilaçlar bipolar bozukluğun semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir. Bazı kişilerin, en iyi sonucu veren ilaçları bulmadan önce birkaç farklı ilacı denemesi ve sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışması gerekebilir.

Genellikle bipolar bozukluğu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar arasında duygudurum düzenleyiciler ve ikinci nesil (“atipik”) antipsikotikler bulunur. Tedavi planları ayrıca uyku veya kaygıyı hedefleyen ilaçları da içerebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bipolar bozuklukta depresif atakları tedavi etmek için sıklıkla antidepresan ilaçları reçete eder ve manik bir dönemin tetiklenmesini önlemek için antidepresanı bir duygudurum düzenleyici ile birleştirir.

İlaç kullanan kişiler şunları yapmalıdır:

 • İlacın risklerini ve faydalarını anlamak için sağlık uzmanlarıyla konuşun.
 • Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar veya halihazırda almakta oldukları takviyeler hakkında sağlık uzmanlarına bilgi verin.
 • Yan etkilerle ilgili endişelerinizi hemen bir sağlık hizmeti sağlayıcısına bildirin. Sağlık hizmeti sağlayıcısının dozu değiştirmesi veya farklı bir ilaç denemesi gerekebilir.
 • Bipolar bozukluk ilacının, kişi kendini iyi hissetse bile, reçete edildiği gibi tutarlı bir şekilde alınması gerektiğini unutmayın.

Önce bir sağlık kuruluşu ile konuşmadan bir ilacı durdurmaktan kaçının. Bir ilacı aniden durdurmak, bipolar bozukluk semptomlarının “geri tepmesine” veya kötüleşmesine neden olabilir.

Psikoterapi

“Konuşma terapisi” olarak da adlandırılan psikoterapi, bipolar bozukluğu olan kişiler için tedavi planının etkili bir parçası olabilir. Psikoterapi, bir kişinin rahatsız edici duygu, düşünce ve davranışları tanımlamasına ve değiştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli tedavi teknikleri için kullanılan bir terimdir. Bipolar bozukluğu olan kişilere ve ailelerine destek, eğitim ve rehberlik sağlayabilir. Tedavi, çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılan bilişsel-davranışçı terapi (CBT) ve psikoeğitim gibi terapileri içerebilir.

Tedavi, kişilerarası ve sosyal ritim terapisi (IPSRT) ve aile odaklı terapi dahil olmak üzere, özellikle bipolar bozukluğun tedavisi için tasarlanmış daha yeni terapileri de içerebilir. Bipolar bozukluğun en erken evrelerinde yoğun psikoterapötik müdahalenin, tam gelişmiş başlangıcını önleyip önleyemeyeceğini belirlemek, devam eden araştırmaların önemli bir alanıdır.

Diğer Tedavi Seçenekleri

Bazı insanlar, bipolar semptomlarını yönetmede yardımcı olabilecek başka tedaviler bulabilir:

Elektrokonvülsif Terapi (ECT): ECT, insanların bipolar bozukluğun şiddetli semptomlarından kurtulmasına yardımcı olabilecek bir beyin stimülasyon prosedürüdür. Modern ECT ile, bir kişi genellikle birkaç hafta boyunca bir dizi tedavi seansından geçer. EKT genel anestezi altında yapılır ve güvenlidir. Çoğunlukla ilaç ve psikoterapinin etkili olmadığı veya belirli bir hasta için güvenli olmadığı durumlarda ortaya çıkan şiddetli depresif ve manik atakların tedavisinde etkili olabilir. ECT, intihar riski veya katatoni (tepkisizlik durumu) durumunda olduğu gibi, hızlı bir yanıt gerektiğinde de etkili olabilir.

Aşağıdakiler dahil diğer tedavilerin etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır:

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS): TMS, manyetik dalgaları kullanan beyin stimülasyonuna daha yeni bir yaklaşımdır. Uyanık hastaya 1 ay boyunca çoğu gün teslim edilir. Araştırmalar, TMS’nin çeşitli depresyon alt tiplerine sahip birçok insan için yararlı olduğunu gösteriyor, ancak bipolar bozukluğun tedavisindeki rolü hala araştırılıyor.

Takviyeler: Bazı takviyelerin ve bitkilerin yardımcı olabileceğine dair raporlar olmasına rağmen, bu takviyelerin bipolar bozukluğu olan insanları nasıl etkileyebileceğini tam olarak anlamak için yeterli araştırma yapılmamıştır.

Bir sağlık hizmeti sağlayıcısının, bir hastanın aldığı tüm reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve takviyeler hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Birlikte alınan bazı ilaçlar ve takviyeler, istenmeyen veya tehlikeli etkilere neden olabilir.

Tedavinin Ötesinde Yapabilecekleriniz

Düzenli Egzersiz: Koşu, tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi düzenli aerobik egzersiz, depresyon ve kaygıya yardımcı olur, daha iyi uykuyu teşvik eder ve kalbiniz ve beyniniz için sağlıklıdır. Halter, yoga ve pilates gibi anaerobik egzersizlerin de yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Yeni bir egzersiz rejimine başlamadan önce sağlık uzmanınıza danışın.

Bir Yaşam Çizelgesi Tutmak: Uygun tedavi ile bile ruh hali değişiklikleri meydana gelebilir. Bir hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcısı birlikte çalıştığında ve endişeler ve seçenekler hakkında açıkça konuştuğunda tedavi daha etkilidir. Günlük ruh hali semptomlarını, tedavileri, uyku düzenlerini ve yaşam olaylarını kaydeden bir yaşam çizelgesi tutmak, hastaların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının zaman içinde bipolar bozukluğu izlemesine ve tedavi etmesine yardımcı olabilir. Hastalar, akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla toplanan verileri (öz bildirimler, öz değerlendirmeler ve aktivite verileri dahil) sağlık hizmeti sağlayıcıları ve terapistleri ile kolayca paylaşabilir.

Orijinal makaleyi okumak için tıklayın. (İngilizce)

Psikiyatrik Destek
Bireysel Terapi

Psikiyatrik Destek Programı

Psikiyatrik Destek Programı tedavisi ilaç desteğiyle yürümesi gereken danışanlarımızın ilacının belirlendiği ve aylık kontrol seansının yapıldığı 2 seanslık görüşmedir.

Devamını Okuyun »
Aldatma Aldatılma
Cinsel Terapi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi danışanın ve psikoloğun kişiliğine; öne sürülen probleme göre değişen bir süreçtir. Psikoterapi tıbbi bir müdahale değildir. Danışanın aktif katılımını gerektirir. Psikoterapinin başarısında hem seans

Devamını Okuyun »