ÇİFT TERAPİLERİ

BİREYSEL TERAPİLER

ÇOCUK TERAPİLERİ

CİNSEL TERAPİLER

SELF SERVIS

Dikkat Eksikliği-Hipertaktivite Eğitim Programı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hipertaktiviteye Yönelik Özel Eğitim Programı çocuğun çeşitli dikkat alanlarından hangilerinde zayıf kaldığının tespit edilerek o beceriye özgün egzersizlerin uzman ve materyal desteğiyle uygulanması sayesinde söz konusu becerilerinin hızla güçlendirilmesini hedefler.

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Nedir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat sorunları ile kendini gösteren bir bozukluktur.

Bu durumu güzel bir örnekle somutlaştırmak istersek: iyi bir motoru olan güzel bir spor araba hayal edelim, fakat bu arabanın fren sistemi iyi çalışamıyor.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin daha çok dikkat eksikliğinin baskın olduğu şekilde ilerleyebilir ya da tam tersi hiperaktivitenin baskın olduğu şekilde ilerleyebilir, son ihtimal olarak ikisinin karışımından oluşabilir. Daha özel bir örnek verecek olursak çocuk derslerine odaklanamıyor, sürdürme konusunda güçlük yaşıyor, derse oturması saatler alıyor ve bu süreç içerisinde sık sık dersten kalkıyor tuvalet, su, yemek gibi bahaneleri oluyorsa bu hiperaktivite değildir, çocuk odaklanamadığı için sıkılır ve hareketlilik gözlemlenebilir. Yalnızca ders esnasında görebilirsiniz bu durumu fakat hiperaktif bir çocuk hayatının her alanında hareketlidir, sınır kabul etmez.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Temelde üç belirtiden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi kısa dikkat süresidir. Detaylara dikkat etmez, dikkatini korumada sıkıntı yaşar, çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür, eşyalarını kaybeder, günlük işlerini unutur. İkincisi, yetersiz dürtü kontrolü yani istekleri erteleyememesidir. Örneğin, soru sorar ve sorunun cevabını almadan konuşmaya devam eder, dinlemez. Sürekli konuşan kişiyi böler ve dürtülerini kontrol edemez. Üçüncüsü ise aşırı hareketliliktir. Uzun süre oturmakta sıkıntı yaşar, çoğu zaman koşar ve bir yerlere tırmanır, etkinliklere katılma ve oyun oynamada zorluklar yaşar. Örnek verecek olursak, bir spor dalına merakla başlar birkaç kez gittikten sonra sıkılır devam etmek istemediğini söyler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavi süreci çocuk psikiyatristi, psikolog, özel eğitim uzmanı, eğitimciler ve ebeveynlerle iş birliği içinde yürütülmektedir.

Tedavide psikososyal desteğin yanında gerektiğinde ilaç tedavileri de uygulanmaktadır. Ancak bu semptomların çocuğun işlevselliğini ciddi anlamda engellediği durumlarda ilaç tedavisine başvurulmaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme güçlüğü; okuma, yazma, bilgileri işleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme becerileri gibi akademik becerilerde güçlükler yaşayan bireyler için kullanılmaktadır. Özgül öğrenme güçlüğü ile ilgili sıklıkla karıştırılan nokta, bu bireylerin zeka düzeylerinin düşük olduğu düşüncesidir. Ancak özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerde zeka düzeyi normal ya da normalin üzerindedir.

Süresi: 12 Seans
Uzman: Özel Eğitim Uzmanı
Uygulama yeri: Sağduyu ofisleri veya ev